Varselmannen är namnet på det företag genom vilket undertecknad erbjuder kompetens inom fastighets- och markåtkomstfrågor för stat och kommun.

För tillfället har jag tyvärr inte tid att hjälpa dig med några tjänster enär jag är fullt engagerad som mark- och exploateringschef i Skövde kommun.

Vill du komma i kontakt med mig nås jag på e-postadressen varselmannen@varselmannen.se.


Med vänlig hälsning


Mikael Zsiga


Senast uppdaterad
2016-07-30 00:08